StatutKalendarz imprezWładze kołaSkładki członkowskieWstępowanie do PTTKKarta praw

Zarząd Koła:

  1. Prezes Koła – Zdzisława Kusak
  2. Wiceprezes Koła – Leokadia Łabuz
  3. Sekretarz Koła – Marianna Skrzyńska
  4. Skarbnik Koła – Jadwiga Gądzik
  5. Członek Koła – Elżbieta Kotyza
  6. Członek Koła – Barbara Trzepatowska

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodnicząca Komisji – Lucyna Golowska
  2. Z-ca Przew. Komisji – Barbara Cysewska
  3. Sekretarz – Lucja Nowak
  4. Członek – Bożena Karbowniczek